Chi phí thuê kế toán làm báo cáo tài chính?


6
4
Võ Ánh Mai
4 năm trước

Công ty mình có thuế kế toán bên ngoài làm báo cáo hằng tháng và báo cáo tài chính cuối năm. Vậy chi phí này cần những chứng từ gì? Kế toán này làm cho 1 công ty khác nữa.

Hữu ích 6 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


3
Đỗ Công Bằng
4 năm trước

Hợp đồng công việc (mang tính vụ việc), chứng từ chi trả tiền công và trích nộp thuế TNCN (nếu mức chi trả buộc phải khấu trừ)

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Trần Lam Sơn
4 năm trước

 Thì cứ làm hợp đồng thời vụ và trả lương thôi bạn ạ

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung