2

Phí xăng dầu trong công ty dịch vụ vận tải định khoản cụ thể như thế nào ạ?

Bác nào biết chỉ giúp em với ? 

|
0

Ghi nợ TK 642 nhé bạn !

Và bạn phải phân biệt đúng "Lệ phí xăng dầu" khác với "chi phí xăng dầu" nhé.

Chi phí xăng dầu ở cty vận tải thì tính vào giá vốn, còn Lệ phí xăng dầu thì tính vào chi phí QL DN.  

|
3

Đối với xăng dầu phục vụ cho họat động vận tải thì đó là nhiên liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh,

Ghi nhận vào 64212 (theo QD48), 6412 (theo QD15),

Cuối kỳ kết chuyển qua 911 để xác định kết quả kinh doanh.  

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.