Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
16

Chính sách thuế đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

1. Về Kê khai thuế:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

8. Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào trong một số trường hợp cụ thể

a)12 Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý

- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

- Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

2. Về thuế suất đối với hoa hồng nhận được:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Như vậy,

- Hàng bán đại lý không phải kê khai thuế GTGT.

- Chỉ kê khai hoa hồng nhận được.

- Thuế suất của hoa hồng nhận được tùy thuộc vào hàng bán đại lý:

+ Hàng bán đại lý thuế suất 0% hoặc không chịu thuế thì Hoa hồng nhận được là không phải kê khai tính nộp thuế.

+ Hàng bán đại lý thuế suất 5% hoặc 10% thì hoa hồng nhận được thuế suất 10%.

Link tải công văn tham khảo:

http://www.mediafire.com/file/6r05mj2hy259zzl/CV70179_19102018CTHN+h%C3%ADnh+s%C3%A1ch+thu%E1%BA%BF+GTGT+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+%C4%91%E1%BA%A1i+l%C3%BD.pdf

16 hữu ích 0 bình luận 3.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ giấy xác nhận chứng khoán con dấu riêng phòng giao dịch ấn định thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan