Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Một hợp đồng đã ký kết với DN là sẽ nhận cung cấp dịch vụ quảng cáo trong tháng tới, tháng này DN đã ứng trước số tiền 20 triệu cho nhà cung cấp dịch vụ, kế toán của DN không hạch toán vào sổ sách kế toán trong tháng này? Em hãy nêu quan điểm của mình về tình huống này? Giải thích rõ lý do.


0 hữu ích 0 bình luận 807 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ . , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading