Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Cho mình hỏi có tài khoản 2421 và 2422 không? Và tên của nó là gì? Mình được biết TK 142 cũng có 1421 là chi phí trả trước và 1422 là chi phí chờ kết chuyển. Vậy thì 2421 và 2422 thì sao nhỉ?

1 hữu ích 0 bình luận 4.7k xem chia sẻ
0
Chế độ kế toán có hướng dẫn hạch toán tài khoản 142, 242 nhưng không quy định chi tiết phải mở tài khoản con nhé. VÌ vậy việc mở chi tiết là theo yêu cầu nội bộ của từng doanh nghiwwpj thôi
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ mất cáp giấy giải thể giấy xác nhận , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading