Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
18

Cho mình hỏi ngơ ngơ tí:

- Đã kê khai theo phần mềm 3.2.3 thì giờ có cần kê lại theo 3.2.4 không?

- Năm 2014 mình có cần làm mẫu 02/KK-TNCN không nếu trong kỳ không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế?

Cảm ơn mn!

18 hữu ích 0 bình luận 646 xem chia sẻ
19
1. Không 2. Không
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16
tại mình thấy BCSDHD nó thay dổi căn cứ thì mình cũng không càn khai báo lại quý II???
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tiêu dùng không khí quà tặng thua lỗ tem nhãn , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading