Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Chủ đề hót 🙂 Tính ngày công của tháng như thế nào là hợp lý nhất

CÔNG THỨC TÍNH NGÀY CÔNG THỰC TẾ CỦA THÁNG :

=NETWORKDAYS.INTL(B2,C2,11)

B2 - ngày/tháng/năm đầu tháng

C2 -ngày/tháng/năm cuối tháng

Từ 1- 17 là loại trừ ngày nghỉ

+ weekend = 1 hoặc bỏ qua -> Ngày cuối tuần là thứ Bẩy, chủ nhật.

+ weekend = 2 -> Ngày cuối tuần là Chủ nhật, thứ hai.

+ weekend = 3 -> Ngày cuối tuần là thứ Hai, thứ Ba.

+ weekend = 4 -> Ngày cuối tuần là thứ Ba, thứ Tư.

+ weekend = 5 -> Ngày cuối tuần là thứ Tư, thứ Năm.

+ weekend = 6 -> Ngày cuối tuần là thứ Năm, thứ Sáu.

+ weekend = 7 -> Ngày cuối tuần là thứ Sáu, thứ Bẩy.

+ weekend = 11 -> Ngày cuối tuần Chủ nhật.

+ weekend = 12 -> Ngày cuối tuần là Thứ Hai.

+ weekend = 13 -> Ngày cuối tuần là Thứ Ba.

+ weekend = 14 -> Ngày cuối tuần là Thứ Tư.

+ weekend = 15 -> Ngày cuối tuần là Thứ Năm.

+ weekend = 16 -> Ngày cuối tuần là Thứ Sáu.

+ weekend = 17 -> Ngày cuối tuần là Thứ Bẩy.

0 hữu ích 0 bình luận 9.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ phí chuyển tiền kế nối ký quỹ ký cược tk 421 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan