Chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được kê khai thuế không ?


4
3
Nguyễn Xuân Đạt
4 năm trước

Khi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu mà chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu cho hải quan thì có được kê khai thuế không?

Hữu ích 4 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Nguyễn Giao Linh
4 năm trước

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định :

"Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam."

Vậy theo quy định trên, thì trường hợp chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì chưa đủ điều kiện khấu trừ thuế nên chưa được kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung