Chứng từ cần chử ký của GĐ


3
10
Dương Quốc Minh
4 năm trước

Cho em hỏi, các chứng từ kế toán (phiếu chi, phiếu thu, phiếu thanh toán tạm ứng ...) các jiấy tờ cần chử ký của giám đốc thì các anh chị thường đưa cho GĐ kí khi nào ah? hiện tài em làm được gần 3 thàng rùi, vậy mà chưa có chử kí nào của GĐ cả, GĐ cứ bảo em chi, là em viết phiếu chi , rồi có hoá đơn thanh toán tạm ứng của các kỉ sư về là em thanh toán (em biết chác là các hoá đơn đó xếp sẽ chấp nhận) nhưng đến jìo thì chứng từ tồn cần xếp ký rất nhiều, vậy em phải làm sao ạ? không ký có được ko?:smash:

vì các phiếu chi và chứng từ của em bây jìơ thật sự rất nhiều, mà xếp em thì chảng có khi nào có thời gian cả.

Hữu ích 3 Yêu thích 10 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3 Trả lời


4
Ngô Trọng Duy
4 năm trước

Theo nguyên tắc thì chứng từ, phiếu thu, phiếu chi phải có đầy đủ chữ ký thì mới chi tiền.

Tuy nhiên thực tế thì như các bạn phiếu thu, phiếu chi một tháng bạn đưa cho Sếp ký một thể cũng được. Còn chứng từ như giấy đề nghị thanh toán, giấy tạm ứng...thì phải có đầy đủ chữ ký thì bạn mới có cơ sở chi tiền được.

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Vũ Quỳnh Lâm
4 năm trước

Đúng rồi đấy bạn ạ,bạn làm thế là nguy hiểm đấy.Bạn nên làm thế này nhé. Giấy đề nghị tạm ứng or thanh toán phải có chữ ký của GĐ, nếu giám đốc đi vắng thì phải có chữ ký của trưởng bộ phận.Nếu cty bạn có nhiều nghiệp vụ, nhiều PT, PC thì cứ nửa tháng lại đưa GD ký 1 lần, nếu ít thì cuối tháng ký cũng được, khi nào GD rỗi thì phải đưa ngay.Bạn để dồn tích như vậy đến khi thuế ktra thì mệt lắm, nguyên tắc bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký bạn nhé.

Chúc làm việc hiệu quả.

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Nguyễn Bạch Cúc
4 năm trước

Bạn làm như vậy thì không ổn rồi. Trước tiên bạn phải yêu cầu các CB CNV khi nhận chứng từ muốn thah toán được thì phải làm đề nghị thanh toán. Được trưởng bộ phận, KTT, giám đốc ký. Khi đó mới được viết phiếu chi. Còn phiếu thu chi thì có thể để khi kết thúc tháng thì ký một lần

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung