Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Chứng từ cần thiết khi hỗ trợ hàng tồn kho cho khách hàng ?

Nguyễn Ngọc Yến
· 08:53 21/11/2016
15 phút trước

Bên công ty em muốn hỗ trợ cho khách hàng A 10 triệu đồng (tương ứng với khoảng 100 sp tồn kho bên khách) để đẩy hàng tồn kho lâu ngày và hàng hết model. Thì chứng từ cần thiết bên em làm sẽ là gì ạ? 

10 hữu ích 0 bình luận 924 xem chia sẻ
Tạ Hạnh Như
· 08:53 21/11/2016
08:53:48 21/11/2016

Lập văn bản với khách hàng về chính sách hỗ trợ, tham khảo điều 5 của TT 16/VBHN/TT-BTC về thuế GTGT

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp chứng từ hàng tồn kho , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động