Chuyển tiền nội bộ từ 2 TKNH của công ty


9
1
Huỳnh Trọng Hà
5 năm trước

Công ty em có 2 tài khoản ở 2 ngân hàng khác nhau.

1 ở Ngân Hàng NNPTNT là TK hoạt động của CTy.

còn TK ở Bangkok Bank là của công ty em đang thế chấp vay vốn.

Vì vậy Hàng Tháng Cty em phải chuyển một số tiền từ NH NNPHNT là 310 000 000 đ vào tk ở Bangkok Bank để trả lãi vay.

vậy cho em hỏi. việc chuyển tiền nội bộ từ 2 tk của cty có viết phiếu chi hay ko? hay chỉ theo dõi trên sổ theo doi TGNH.

vì khi có giấy báo trả lãi của ngân hàng Bangkok là 309 862 215 đ em đã viết phiếu chi rồi,số tiền đó được trừ từ TK ở Bangkok bank)

Hữu ích 9 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Đỗ Thụy Vũ
5 năm trước

Việc chuyển tiền nội bộ từ 2 TK của cty bạn không cần viết phiêu chi. Vì khi bạn chuyển tiền tử NH NNPTNT sang NH Bangkok Bank thì bạn sẽ nhận được giấy báo NỢ của NH NNPTNT và báo có của NH Bangkok. Giấy báo Nợ báo Có này là cơ sở để bạn hạch toán

Nợ TK 112- chi tiết NH Bangkok

Có TK 112- Chi tiết NH NNPTNT

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung