Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

 Có bao nhiêu loại báo cáo tài chính ?

0 hữu ích 0 bình luận 3.4k xem chia sẻ
5

Có 3 loại báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, thông thường doanh nghiệp sẽ phân thành 3 hệ thống báo cáo tài chính khác nhau phục vu cho 3 mục đích:

[1] Quyết định quản trị nội bộ - cái này gọi là Báo cáo tài chính (kế toán) quản trị;

[2] Giảm/trốn thuế - hệ thống báo cáo này thường dùng báo cáo cho cơn quan thuế;

[3] Dùng để huy động vốn (đặc biệt từ ngân hàng) - cái này thường được "tô điểm" tình hình tài chính đẹp nhất.

Điều quan trọng nhất là khi thẩm định khách hàng NV QHKH phải làm sao biết được hoặc điều chỉnh từ hệ thống [3] thành hệ thống [1] để có cái nhìn đúng đắn về doanh nghiệp.

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ báo cáo tài chính , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading