4
|
0

Theo mình biết thì khi kê khai thông tin ban đầu trên HTKK không bắt buộc phải điền tên đơn vị chủ quản.

Tuy nhiên khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì có trường hợp không lập được nếu không có thông tin đơn vị chủ quản. Nên 1 số người họ cập nhật thông tin đơn vị chủ quản chính là tên đơn vị để có thể lập được BC26.

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.