Có đăng kí với cơ quan thuế số năm trích khấu hao ko?


8
2
Nguyễn Duy Khải
4 năm trước

Cả nhà cho em hỏi với ạ?

Khi mua mới một TSCD thi e có phải lên ngay chi cục thuế nơi quản lí để đăng kí số năm trích khấu hao ko ạ?

Và số năm để trích khấu hao thì mình tự lựa chọn ạ?  

Hữu ích 8 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3 Trả lời


4
Nguyễn Đan Tâm
4 năm trước

Không cần đâu, căn cứ hóa đơn, chứng từ mà trích khấu hao.

Ngày trích khấu hao là ngày đưa TSCĐ vào sử dụng.  

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Nguyễn Ngân Khánh
4 năm trước

Em chỉ cần đăng ký với cơ quan thuế về phương pháp trích khấu hao thôi.

Căn cứ QĐ 206 thì truy ra số năm trích khấu hao.  

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Nguyễn Thế Ngọc
4 năm trước

Đăng ký trích khấu hao ko cần phải nộp lên cơ quan thuế nữa bạn ah, mà DN tự theo dõi.

Số năm trích khấu hao thì bạn theo QĐ 206 nhé.  

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung