Có quy định nào cấm việc 1 sản phẩm xuất 2 đơn giá trên cùng 1 hóa đơn không ?


5
7
Dương Khắc Duy
3 năm trước

Cả nhà cho mình hỏi có quy định nào cấm việc 1sản phẩm xuất 2 đơn giá trên cùng 1 hóa đơn không ạ ?

Hữu ích 5 Yêu thích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


3
Bùi Ðức Toản
3 năm trước

Về cơ bản thì giá bán cần thống nhất, nếu điều chỉnh thì cũng điều chỉnh thống nhất.

Còn kinh doanh thì thuận mua vừa bán. Chả có quy nào SP này bán giá A hay B gì cả.

Nhưng trên cùng 1 hóa đơn thì cùng 1 hh thì giá bán nên giống nhau, nếu giá bán khác nhau cần phải có lý do: CK được hưởng do mua số lượng nhiều chẳng hạn.
 

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Huỳnh Cao Sĩ
3 năm trước

Trong 1 hóa đơn nếu xuất 1 sản phẩm có 2 mức giá khác nhau thì phải luôn có lý do. Nếu không thì cộng vào chia ra để lấy đơn giá trung bình mà xuất

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung