Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
10

Công ty em có Hợp đồng thuê 01 xe oto để đưa đón Giám đốc đi làm (lượt đi + về từ nơi làm việc đến nhà riêng của ổng) vậy ông GĐ có bị tính thuế TNCN khoản này không ạ?

10 hữu ích 0 bình luận 16k xem chia sẻ
2

- Căn cứ vào tiết đ.5 điểm đ khoản 2 điều 2 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC qui định:

"Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.

- Căn cứ vào khoản 4 điều 11 TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC sửa đổi bổ sung qui định nêu trên như sau:

"Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.”

Vậy căn cứ vào các cơ sở pháp lý nêu trên thì xác định như sau:

- Nếu Sếp bạn (GĐ cty bạn) được cty cho hưởng chính sách đưa đón riêng bằng ô tô từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại từ năm 2014 trở về trước sẽ phải đưa vào TN chịu thuế TNCN của Sếp đối với khoản chi phí đưa đón riêng này và ngược lại từ năm 2015 khoản thu nhập này của Sếp sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC nữa.

- Nếu cty không có CS (qui chế) rõ ràng về phương tiện đưa đón riêng đối với Sếp mà có thực chi cho khoản này thì vẫn bị tính vào TN chịu thuế TNCN của Sếp năm 2015 và ngược lại.

- Lưu ý: Đối với NLĐ thì mới được hưởng CS ưu đãi thuế TNCN này còn là ông chủ thì vẫn bị đưa vào TN chịu thuế TNCN đấy nhé.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán thuế thuế tncn , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading