Công ty chưa phát sinh doanh thu thì hạch toán chi phí thế nào ?


5
6
Nguyễn Thanh Thư
4 năm trước

Công ty mua rất nhiều máy khoan, máy hàn... số tiền đều dưới 10tr, công ty lại mới thành lập chưa phát sinh doanh thu.

Vậy hạch toán vào tài khoản nào?                

Hữu ích 5 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Trần Lữ Gia
4 năm trước
Bạn hạch toán các máy móc trên vào công cụ dụng cụ, tài khoản 153, công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ, nếu công ty bạn đưa vào sử dụng luôn thì phải hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.                
Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung