Công ty có đăng ký nghành nghề xây dựng kho xưởng rồi cho thuê, mỗi kho phát sinh có cần phải thông báo với thuế và đưa vào ĐKKD không ?


4
0
Võ Mai Lan
3 năm trước

Bạn cho mình hỏi chút nhé: Công ty có đăng ký nghành nghề xây dựng kho xưởng rồi cho thuê. Vậy mỗi kho phát sinh có cần phải thông báo với thuế và đưa vào ĐKKD không ạ ?

Hữu ích 4 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Bùi Hiểu Minh
3 năm trước

Khi phát sinh địa điểm kinh doanh -> Dn tiến hành làm thủ tục mở địa điểm kinh doanh với Sở KHDT -> Làm thủ tục thông báo và nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh mới.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung