16

Công ty em là công ty TNHH MTV, giờ sếp em đi vắng, muốn làm ủy quyền cho phó giám đốc là người nước ngoài ký hồ sơ giấy tờ. Cả nhà cho em hỏi là nếu ủy quyền ký hợp đồng kinh tế thôi thì có phải thông báo với thuế không và nếu ủy quyền ký tất cả hóa đơn, hồ sơ, giấy tờ thì chỉ cần gửi 1 bản ủy quyền lên thuế là được hả cả nhà ?

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.