18

Công ty em mới thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính (hạch toán phụ thuộc). Chi cục thuế hướng dẫn làm tờ khai xin cấp mã số thuế (13 số) để nộp tờ khai và lệ phí môn bài. Hiện tại là em chưa biết vào phần nào trên thuế điện tử để làm tờ khai đăng ký cấp mã số thuế cho ĐĐKD. Mong a/c hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn!

|
9
ra giấy phép chưa?
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.