Công ty giải thể, trả dấu cho công an cần những gì ?


4
4
Hoàng Việt Long
3 năm trước

Anh chị cho em hỏi công ty giải thể, trả dấu cho công an cần những gì ạ? Em cảm ơn ạ.

Hữu ích 4 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Phan Nhật Nam
3 năm trước

Bộ hồ sơ như sau : Phụ lục II-24, Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Biên bản họp đối với TNHH 2TV trở lên + quyết định + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung