CTKT-NLKT11


1
0
nguyễn ngân
3 tháng trước

cho e hỏi với ạ :giấy báo có của ngân hàng có những thông tin nào là không nhất định phải có.  

Hữu ích 1 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung