Để các khoản chi phí vào TK nào


0
8
Phạm Thiên Khánh
4 năm trước

Chỗ mình làm là trường dạy nghề mới thành lập từ T9/07 là đơn vị phụ thuộc hạch toán độc lập Cty mẹ vẫn đang tiếp tục đầu tư XDCB, chưa có nguồn thu nhưng chi phí rất như chi phí tiền lương cho NVQL và giáo viên, chi phí hành chính. trước đây mình HT vào TK 142 hết rồi bổ vào công trình. nay thì HT vào TK nào là hợp lý. giúp mình nhé

Hữu ích 0 Yêu thích 8 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


6
Dương Kim Thịnh
4 năm trước

là đơn vị phụ thuộc hạch toán độc lập : Là sao ???

Khi DN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có Doanh thu thì các chi phí trực tiếp bạn ghi nhận vào TK 154, khi nào có Dthu thì KC giá vốn. Còn các chi phí chung như 642 bạn ckết chuyễn lỗ bình thường trong kỳ kế toán.

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Huỳnh Thu Sương
4 năm trước

1. Bạn kiểm tra lại xem hoạt động dạy nghề là hoạt động ko chịu thuế GTGT hay là chịu thuế GTGT thuế xuất 0%, nếu là trường hợp thứ 2 thì bạn phải kê khai thuế GTGT đầu vào để còn được hoàn thuế.

2. Vấn đề hạch toán: Nếu cơ sở của bạn thuộc đơn vị sự nghiệp thì hạch toán lại khác đó, lúc này là hệ thống KT HCSN rồi.

Chào!

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung