Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
18

VB.NET có các lớp và Mô-đun, vì vậy câu hỏi đầu tiên của tôi là sự khác biệt là gì? Ngoài ra, tôi nhận thấy rằng C # không có mô-đun, mà chỉ là các lớp, có cái gì đó thay thế cho các mô-đun hay chúng đã bị xóa cho C #?

18 hữu ích 1 bình luận 15k xem chia sẻ
32

Về thứ gần nhất với một mô-đun VB sẽ là một lớp tĩnh trong C #.

Ví dụ:

Trong VB.NET

Module SomeModule
  Public Sub DoSomething
    MsgBox("Doing something!")
  End Sub
End Module

Điều tương tự trong C #:

public static class DoSomethingFuncs
{
  public static void DoSomething() {
    MessageBox.Show("Doing something!");
  }
}
32 hữu ích 4 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# vb.net , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading