Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tìm hiểu công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế và tự cho số liệu 20 nghiệp vụ kế toán liên quan đến các phần hành:

- Nguyên vât liệu, CCDC (10 nghiệp vụ- liên quan đến các trường hợp nhập kho, xuất

kho NVL, CCDC )

- Tiền lương và các khoản trích theo lương (4 nghiệp vụ)

- TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn (6 nghiệp vụ liên quan đến các TH tăng, giảm

TSCĐ, thuê, sửa chữa TSCĐ...)

0 hữu ích 0 bình luận 616 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ giup em bai nay voi a , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading