Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 1: Công ty cổ phần Hoàng Vũ sản xuất một số mặt hàng thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong năm 2020 tình hình như sau (đơn vị tính: đồng):

 Số dư các TK như sau:

- TK 341 ngân hàng ABC: Số dư TK là 17040005 USD x 22.800đ/USD.

- TK 419: 1.500.000.000đ (chi tiết 50.000 cổ phiếu)

- Các TK khác điều có số dư hợp lý.

1. Công ty phát hành 2.000.000CP phổ thông với giá 12.000đ/CP (mệnh giá 10.000đ/CP) đạ nhận được giấy báo có của ngân hàng.

2. Công ty đem một số vật tư có trị giá 500.000.000đ góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát C, giá thống nhất định giá giữa các bên là 350.000.000đ biết công ty đang chiếm giữ 5% vốn.

3. Công ty phát hành 7.000.000 trái phiếu chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000đồng /TP, kỳ hạn 8 năm lãi suất danh nghĩa 8%/Năm, trả mỗi năm một lần vào thời điểm cuối năm. tại thời điểm đáo hạn, mỗi trái phiếu chuyển đổi thành một cổ phiếu. Lãi suất của trái phiếu không tương tự không chuyển đổi là 12%/năm.

4. Công ty cho công ty Trọng Nam vay bằng tiền ngân hàng 500.000.000đ, thời hạn vay 2 năm, lãi suất 14%/Năm, thu lãi hàng tháng, đã xác định lãi trong tháng này.

5. Xuất 15.000 cổ phiếu quỹ để hủy bỏ.

6. Chi tiền tạm ứng thanh toán cho người môi giới khi mua cổ phiếu công ty ABC là 30.000.000đ.

7. Công ty chuyển khoản mua kỳ phiếu 12 tháng do Ngân hàng Đông Á phát hành với giá phát hành bằng mệnh giá 1.200.000.000đ, lãi suất 8%/12 tháng, thu lãi một lần ngay khi mua, mục đích thương mại.

8. Công ty mua lại một số công trái trong dân nắm giữ đến đáo hạn, chi trả ngay bằng tiền mặt 92.000.000đ. Số công trái này có mệnh giá 100.000.000đ, thời hạn thanh toán 5 năm, lãi suất 50%/5 năm, phát hành tháng 01/2016.

9. Bán lại cổ phiếu quỹ số lượng 25.000CP với giá bán thực tế là 28.000đ/cp, chi phí trả công ty chứng khoán tính 0.2% trên tổng trị giá chứng khoán giao dịch. Tất cả thanh toán bằng TGNH.

10. Nhận được thông báo chia cổ tức 300.000.000đ từ công ty NT.

11. Chuyển nhượng một số cổ phiếu ( mục đích thương mại) đã đầu tư tháng 10/N, thu bằng tiền mặt 250.000.000đ, giá gốc 280.000.000đ ( đã lập dự phòng 18.000.000đ).

12. Công ty tiến hành mua cổ phiếu quỹ số lượng 80.000cp, giá mua thực tế 18.000đ/cp, chi phí phải trả công ty chứng khoán tính 0.4% tổng trị giá chứng khoán giao dịch, tất cả đã thanh toán bằng TGNH.

13. Công ty đem 1 dây chuyền công nghệ cho liên kết với công ty H, Tài sản có nguyên giá là 800.000.000đ, đã khấu hao 400.000.000đ, giá thống nhất định giá tài sản này là 500.000.000đ

14. Công ty cấp cho đơn vị cấp dưới 1 dây chuyền sản xuất, có nguyên giá là 550.000.000đ đã khấu hao 250.000.000đ.

15. Chuyển nhận nhượng 50.000 cổ phần của công ty liên kết H từ nhà đầu tư khác với giá chuyển nhượng 100.000đ/CP, đã chuyển khoản thanh toán, nâng số vốn mà công ty đang đầu tư lên 51% vốn điều lệ và có quyền kiểm soát hoạt động công ty H.

16. Nhận lại lô hàng A xuất khẩu tháng trước trị giá 10.000USD/FOB.HCM chưa thu tiền, tỷ giá lúc ghi nhận doanh thu là 22.500vnd/usd, trị giá xuất kho140.000.000đ) thuế xuất khẩu thuế suất 2% được giảm trừ vào số thuế xuất khẩu phải nộp, TGGDTT 22.510VND/USD. Lô hàng này được chuyển thẳng đến công ty C để gia công lại. Chi phí vận chuyển, bốc dở hàng đến công ty đã chi bằng tiền mặt 2.500.000đ, trong đó thuế GTGT 200.000đ.

17. Xuất kho vận chuyển hàng B ra cảng xuất khẩu giá xuất kho 620.000.000đ, giá bán 50.000usd/FOB.HCM, TGGDTT 22.512vnđ/usd, hàng đã giao lên tàu, chưa thu tiền. Thuế xuất khẩu thuế xuất 2% giá bán, đã nộp bằng tiền gửi ngân hàng (sau khi trừ thuế xuất khẩu của lô hàng bị trả lại).

18. Trả nợ ½ món Vay ngân hàng ABC bằng tiền gửi ngân hàng , tỷ giá mua tại ngày giao dịch 22.300vnd/usd.

19. Nhập khẩu 1 tài sản cố định hữu hình giá 2.000usd, chưa trả tiến người bán X, tỷ giá mua tại ngày giao dịch 22.200vnd/usd.

20. Giả sử đây là số liệu của cuối năm, kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch cuối kỳ tại ngân hàng doanh nghiệp đang mở tài khoản, tỷ giá mua 23.200vnd/usd, tỷ giá bán 23.500vnd/usd. Công ty xử lý số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm theo quy định chế độ kế toán hiện hành.

Yêu Cầu: định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.

0 hữu ích 0 bình luận 1.4k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Nghiệp vụ kế toán phương pháp khấu trừ thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading