Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
8

Bên công ty em nhận hàng thô của 1 công ty A (Không có hóa đơn GTGT, chỉ có phiếu giao nhận hàng)

về để gia công. Nhưng bên em lại không gia công mà lại thuê công ty B khác gia công. Công ty B trả hàng (có hóa đơn chứng từ), bên em lại xuất bán lại cho bên A (có hóa đơn chứng từ).

Các tiền bối cho em hỏi định khoản trường hợp này như thế nào nhé. e xin cảm ơn!

8 hữu ích 0 bình luận 33k xem chia sẻ
3

Ðề: Định khoản hàng nhận gia công

TÀI KHOẢN 002

VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG

Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến. Giá trị của tài sản nhận giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến được hạch toán theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG

Bên Nợ:

Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ.

Bên Có:

- Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá đã xuất sử dụng cho việc gia công, chế biến đã giao trả cho đơn vị thuê;

- Giá trị vật tư, hàng hoá không dùng hết trả lại cho người thuê;

- Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ đã xuất chuyển trả cho chủ sở hữu thuê giữ hộ.

Số dư bên Nợ:

Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá còn giữ hộ hoặc đang nhận gia công, chế biến chưa xong.

Các chi phí liên quan đến việc gia công, chế biến, bảo quản tài sản, vật liệu, hàng hoá nhận gia công, nhận giữ hộ không phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào tài khoản tập hợp chi phí trong Bảng Cân đối kế toán.

Kế toán tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho từng loại vật tư, hàng hoá, từng nơi bảo quản và từng người chủ sở hữu. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ không được phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thận như tài sản của đơn vị, khi giao nhận hay trả lại phải có chứng từ giao nhận của hai bên.

Bên A:

Mang hàng hóa đi gia công

Nợ 154/ có 152,155,156

Chi phí phải trả cho bên gia công

Nợ 154

Nợ 1331

Có 111,112,331

Nhập lại hàng hóa:

Nợ 1561,155/ có 154

Bên gia công: bên bạn

+Bạn nhận hàng của A

Nợ TK 002 A =?

+Sau đó giao cho b làm:

Có TK 002 A=?

Bên B xuất hóa đơn: Nhập lại lô trên Nợ 002 A=?

Nợ 154

Nợ 1331

Có 111,112,331*

Chi phí vận chuyển hoặc khác cho thương vụ gia công…..

Nợ 154

Nợ 1331

Có 111,112,331*

+ Xuất trả lại hàng sản phẩm cho A

Nợ Tk 002 =?

+Xuất hóa đơn cho A

Nợ 111,112,131

Có 511

Có 33311

Giá vốn: Nợ 632/ có 154

Bên B:

Nhận hàng của ủy thác của đối tác

Nợ TK 002A=?

Chi phí phát sinh khi gia công

a) tập hợp chi phí gia công phát sinh

Nợ 621,622,627,133

Có 111,112,331,334...

b) kết chuyển

Nợ 154 - chi tiết cho từng đơn đặt hàng gia công

Có 621,622,627

Xuất trả lại cho bên ủy thác : Có TK 002A=?

Xuất hóa đơn cho bên ủy thác

Nợ 111,112,131

Có 511

Có 33311

Giá vốn: Nợ 632/ có 154

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Ðề: Định khoản hàng nhận gia công

Cảm ơn chudinhxinh đã hướng dẫn tận tình nhé. Mình hiểu rùi

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Chào Anh Chudinhxinh!

Em hay theo dõi các bài viết của anh, em rất thích. Em không theo chuyên ngành

kế toán nhưng lại thích ngành này. cũng đang tập tành. Mấy lần tính gọi anh nhờ anh đào tạo một khóa kế toán thực hành. Nhưng chưa sắp xếp được thời gian.

Hôm nay thấy đề tài này trúng ngay vấn đề em vướng mắc. Tiện đây anh cho em hỏi. Bên em cũng là đơn vị gia công cho một Cty khác, và cũng giao lại hàng cho Cty B làm y như bên Cty bạn bkav_ndl. Có khác là bên em cấp nguyên phụ liệu cho bên B làm, thì phải hạch toán như thế nào nữa ạ. Cám ơn anh trước.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Nghiệp Vụ Khác Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading