Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

1.Xuất kho nguyên vật liệu

- dùng cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm 2.500

-dunhf cho quản lý chung doanh nghiệp 5500

2.Tiền lương phải trả người lao động

- Tiền lương của nhân viên bán hàng 13.000

Tiền lương của quản lý dn là 12.000

3. Trích BHXH, BHYT,... Theo 24% tính vò chi phí

4 trích khấu hao tài sản cđ thuộc bộ phận bán hàng 1.250, thuộc quản lý doanh nghiệp 1.000

5 xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng thu tiền mặt .Giá vốn của thành phẩm là 220.000, giá bán chưa thuế 270.00. ,thuế gtgt 10%, khách hàng chưa thanh toán.

6 .kết chuyển giá vốn bán hàng ,chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu thuần.

7 .xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với thuế suất 20% và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp0 hữu ích 0 bình luận 441 xem chia sẻ
0

Đây có phải là bài tập nhóm không đồng chí ơi? kkkk

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Định khoản kế toán và tính toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading