Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Công ty tôi có đem xe ô tô đi sửa, có hóa đơn mua lốp xe 2.800.000đ.

Định khoản?

2 hữu ích 0 bình luận 2.6k xem chia sẻ
6

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định :

"2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm.

Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này.

Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ."

Vậy theo quy định trên, chi phí sửa chữa này không tính vào nguyên giá TSCĐ mà tính vào chi phí trong kỳ.

Bạn tham khảo cách hạch toán :

Nợ TK 154,627,641,642 : 2.800.000           

Có TK 111, 112, 331 : 2.800.000  

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài sản cố định sửa chữa tscđ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading