112

Có cách nào sử dụng get_object_or_404select_related với nhau hoặc bất kỳ cách nào khác để đạt được kết quả của việc sử dụng hai cái này với nhau (ngoại trừ đưa nó vào thử / ngoại trừ) ??

|
221

Vâng.

obj = get_object_or_404(MyModel.objects.select_related(), whatever=whatever)
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.