Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Khi doanh nghiệp ứng trước tiền hàng thi cho cty khác thì định khoản thế nào?

Khi doanh nghiệp đc cty khác ứng trước thì định khoản thế nào?

Các pác giúp em với.

3 hữu ích 0 bình luận 104k xem chia sẻ
2
KH ứng trước thì vào C131. Ứng trc cho KH thì vào N331  
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Khi mà DN mình ứng trước tiền ( tiền mặt) hàng cho cty khác nhưng chưa nhận đc hàng.

+ Tiền mặt giảm + Ứng trước tiền có nghĩa là giảm phải trả cho khác hàng. ( ta sử dụng tk 331 "phải trả cho người bán" thường TK này ghi Có 331 nhưng đó là trường hợp khách hàng bán hàng cho mình và mình thiếu tiền họ ghi Nợ 152,153,155,156 / Có 331.)

Trường hợp này ngược lại mình đã ứng trước tiền hàng nhưng công ty m chưa nhận đc hàng ta có thể ghi. Nợ 331 có 111

Khi doanh nghiệp đc cty khác ứng trước tiền hàng ( Cty mình chưa giao hàng cho họ).

+ Đc ứng trước tiền. tiền tăng Nợ 111,112 + mình đã đc ứng trước tiền hàng nhưng mình chưa giao hàng cho người ta nên mình nợ người ta. ( ta dùng tài khoản 131 " Phải thu của khách hàng" thay vì trước kia mình bánh hàng nhưng chưa thu đc tiền thì mình ghi tăng phải thu của khách hàng. Nợ 131)

Trường hợp này ngược lại mình đã đc ứng tiền trước nhưng chưa giao hàng cho họ vì thế mình còn nợ họ hàng.

Nên phải thu khách hàng giảm xuống ta ghi Có 131. -» Nợ 111,112 Có 131

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp doanh nghiệp ứng trước tiền hàng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading