Đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế?


7
3
Trịnh Việt Thương
4 năm trước

Anh chị cho em hỏi: Những đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế là những đối tượng nào ạ?

Hữu ích 7 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Vũ Cẩm Nhi
4 năm trước

 Những đối tượng thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế:
(Theo điều 11 TT 39/2014/TT-BTC)

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

– Tổ chức không phải doanh nghiệp nhưng có hoạt động KD (gồm hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án)

– DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

– DN nộp thuế giá trị gia tăng theo PP trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

– DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung