Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Dừng thu thuế doanh nghiệp bằng tiền mặt từ tháng 12

Ngân hàng thương mại sẽ không chấp nhận doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền mặt, chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức điện tử, bắt đầu từ tháng 12 tới.

Theo VTC news

xem chi tết tại đây :

4 hữu ích 0 bình luận 4.5k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ dễ dàng kỳ sau kẹp nhập xuất kho xuất âm , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading