Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

e có 1 hdon tháng 1.2021

-tên công ty đã bcao tháng 1 ghi sai là: Cty cổ phần khánh chi

bjo phải ghi là cty tnhh công trình XD khánh chi

thì e viết hd điều chỉnh dc k các bác ơi

thanks all

6 hữu ích 0 bình luận 779 xem chia sẻ
0

Nếu chỉ sai mỗi tên cty, các chỉ tiêu còn lại đều đúng thì chỉ cần làm biên bản điều chỉnh 2 bên ký và lưu cùng hoá đơn là dc nhé

K cần lập hoá đơn điều chỉnh đâu

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Hạnh Hồ dạ e sai tên.mã số thuế và địa chỉ lun ạ

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12

Làm biên bản điều chỉnh là được rồi b

12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Quỳnh Nga nếu mà sai cả mst thì vừa phải lập bbđc vừa phải lập hddc rồi bạn

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19

Hạnh Hồ trên hóa đơn điều chỉnh thì e ghi phần thông tin ng mua theo tên đúng.và nội dung hd e ghi la điều chỉnh tên.dchi.mst đã ghi tại số..thành ...j?

19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Quỳnh Nga http://ketoanthienung.vn/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh-ma-so-thue-noi-dung-dvt-ngay-thang.htm

Sai nội dung nào thì ghi hết vô nha

Còn nếu có sai liên quan đến giá trị (đvt, số lượng, đơn giá) thì là 1 kiểu ghi khác nữa

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

K cần viết hdđc chỉ cần lập BB điều chỉnh là đc nếu mst đúng

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Thông tư 133/2016/TT-BTC TS ngắn hạn khác Phải thu - Phải trả Doanh thu, giảm trừ Kế Toán Giá Thành , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan