Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
10

Em chưa làm nghiệp vụ về ngoại tệ và chênh lệch bao giờ nên nhờ anh chị giúp đỡ em định khoản nghiệp vụ phát sinh năm nay và tính chênh lệch tỷ giá giúp em ah.

Ngày 10/12/2015: Xuất hoá đơn GTGT cho chủ đầu tư giá trị trước VAT:900.000 USD, VAT: 90.000 USD (tỷ giá viết trên HĐ em lấy theo tỷ giá mua vào bên em mở TK là 22.430)

Ngày 23/12/2015: Chủ đầu tư trả toàn bộ số tiên 990.000 USD (tỷ giá mua vào NH ngày hôm đó 22.520).

Ngày 30/12/2015: Bên em bán 90.000 USD (tỷ giá bán 22.460).

Số dư ngày 31/12/2015: 900.000 USD (tỷ giá 22.430).

10 hữu ích 0 bình luận 4.8k xem chia sẻ
9

NV1: Không có lãi lỗ tỷ giá- Hạch toán DT và phari thu theo tỷ giá giao dịch ngày mua vào của ngân hàng mở TK.

NV2: Phát sinh lãi tỷ giá chính bằng: 990.000X(22.520-22430)

NV3: Bán ngoại tệ thì bán ngoại tệ bằng tiền mặt hay bán ngoại tệ bằng chuyển khoản:

+ TH bán ngoại tệ thu về tiền mặt VNĐ: Nợ 1111= TGGD mua vào của NH/ Có 1122= tỷ giá ghi sổ. Có lãi lỗ tỷ giá cho vào:515;635.

+ TH bán ngoại tệ thu bằng chuyển khoản: Nợ 1121= TGGD mua vào của ngân hàng/ Có 1122= tỷ giá ghi sổ. Có phát sinh lãi lỗ tỷ giá.

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12
Thế tỷ giá đầu kỳ là mấy, bên em xuất theo bình quân hay sao
12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Cảm ơn chị ah
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12
Bên em bán chuyển khoản, cho em hỏi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ thì tính và hạch toán như thế nào ah?có được tính vào thu nhập chịu thuế hay chi phí được trừ không chị?
12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

1. Ngày 10/12/2015: Xuất hoá đơn GTGT cho chủ đầu tư giá trị trước VAT:900.000 USD, VAT: 90.000 USD (tỷ giá viết trên HĐ em lấy theo tỷ giá mua vào bên em mở TK là 22.430)

Định khoản:

Nợ TK 131: 990.000 USD X 22.430

Có TK 511: 90.000 USD X 22.430

Có TK 33311: 9.000 USD X 22.430

2. Ngày 23/12/2015: Chủ đầu tư trả toàn bộ số tiên 990.000 USD (tỷ giá mua vào NH ngày hôm đó 22.520).

Định khoản:

Nợ TK 112: 990.000 USD X 22.530

Có TK 131: 990.000 USD X 22.430

Có TK 515: 990.000 USD X (22.530 - 22.430)

3. Ngày 30/12/2015: Bên em bán 90.000 USD (tỷ giá bán 22.460).

Ghi nhận theo tỷ giá thực tại ngày bán USD

4. Số dư ngày 31/12/2015: 900.000 USD (tỷ giá 22.430).

Ghi nhận theo tỷ giá thực tại ngày 31.12.2015

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Lãi lỗ đang đề cập thì tất nhiên là được tính em/
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6
Hằng Lê giải thích cặn kẽ thêm cho em số chênh lệch tỉ giá đến ngày 31/12/2015 chính là số tiền ở tài khoản 515
6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
Tại ngày 31.12 không có chênh lệch tỷ giá. Vì lúc đó usd vẫn trog tài khoản. Chỉ quy đổi ra tiền vnd tại ngày 31.12 để nhất quán đồng tiền trog bctc thôi
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ 30 ngày 3 lần chủ tịch lương hưu thâm niên , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading