Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

BT : Hãng vừa hoàn thành xây dựng Trung tâm vui chơi hãng hàng không Chim Ưng , chủ yếu phục vụ việc chăm sóc ban ngày cho con em của khách hàng . Khi khách hàng thực hiện chuyến đi trong 1 ngày , họ có thể để con em của mình cho tiếp viên của trung tâm chăm sóc và giám sát . Hãng dự kiến trung tâm này sẽ hoạt động trong 10 năm tới , cho đến khi cơ quan quản lý Sân bay có kế hoạch mở rộng , hãng sẽ phải tháo dỡ và di chuyển trung tâm này . ước tính , hãng sẽ phát sinh 2.000.000 EURO để tháo dỡ trung tâm và 5.000.000 EURO chi phí xây dựng


Câu hỏi : CP tháo dỡ trung tâm vui chơi này nên được xủ lý kế toán như thế nào ?


_ Ghi nhận vào chi phí phát sinh


_Cần được vốn hóa vào giá trị tài sản trong giai đoạn xây dựng


_Phân bổ chi phí này trong suốt thời gian hoạt động của trung tâm

0 hữu ích 0 bình luận 800 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ CMKT-KT VAS 03-04 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading