Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Cụ thể là đoạn code sau đưa ra lỗi: UnboundLocalError:local variable 'score' referenced before assignment

  • score = 0
  • high_score = 0
  • def check_collision(shippers,pluscoins):
  • for shipper in shippers:
  • if car_rect.colliderect(shipper):
  • return False
  • for pluscoin in pluscoins:
  • if car_rect.colliderect(pluscoin):
  • score = score + 10
  • return True
0 hữu ích 0 bình luận 3.6k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Mọi người chữa code giúp em với ạ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading