Giá thành của sản phẩm không sản xuất theo tiêu chuẩn mà sản xuất theo thiết kế được xác định như thế nào ?


7
4
Nguyễn Hạ Nhiên
3 năm trước

Mình mới làm công ty sản xuất gỗ như bàn, ghế, tù, giường.... Nhưng không sản xuất theo tiêu chuẩn mà sản xuất theo thiết kế

Hiện tại không biết lên định mức giá thành của từng sản phẩm như thế nào. Cả nhà mình ai có cho mình xin mình tham khảo được không ạ ?

Hữu ích 7 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Đặng Chiến Thắng
3 năm trước

Mỗi công ty có 1 cách sản xuất và vật liệu khác nhau. Bạn có thể nhờ kỹ thuật bóc tách (dự toán) có 1 bộ sản phẩm sau đó lấy định mức chung cho toàn bộ sản phẩm về sau, khi đó sẽ chính xác nhất

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung