Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRÊN 05-KK LÀM THẾ NÀO BÁO CÁO CHO CHUẨN XÁC

THU NHẬP CHỊU THUẾ ( TNCT)_= TỔNG THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG - THU NHẬP MIỄN THUẾ

THU NHẬP TÍNH THUẾ ( TNTT) = THU NHẬP CHỊU THUẾ ( TNCT ) - CÁC KHOẢN TRỪ

THUẾ TNCN = THU NHẬP TÍNH THUẾ X THUẾ Suất

VÌ VẬY 05-KK NỘP KHI PHÁT SINH THU NHẬP CHỊU THUẾ > 0 NHÉ

2 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
9

có gì sai sai

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

Ban Ban sai ở đâu nhỉ bạn

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15

Cái này giống quyết toán năm đúng ko e

15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ngang giá giấy in nâng cao quyết định 15 cải thiện , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan