Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

hẳng là em đang thực tập tại công ty Nhập khẩu hàng phụ tùng sửa chữa ô tô, khi nhìn vào tờ khai hải quan thì ko thấy thuế nhập khẩu đâu, chỉ có thuế GTGT 10%, vậy công ty này sao lại ko có thuế nhập khẩu ạ? hay công gty thuộc diện đc miễn giảm thuế nhập khẩu ạ?

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông báo kết quả phân luồng)

Số tờ khai 100250022720 Số tờ khai đầu tiên - /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra 2 Mã loại hình A11 2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 8479

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai CHPKVIII Mã bộ phận xử lý tờ khai 00

Ngày đăng ký 25/12/2014 07:17:24 Ngày thay đổi đăng ký / / Thời hạn tái nhập/ tái xuất / /

<02>

Mã số hàng hóa 84798930 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá [ ]

Mô tả hàng hóa Máy ra vào lốp hiệu BRIGHT, model: M806B, hoạt động bằng điện, mới 100%

Số lượng (1) 20 PCE

Số của mục khai khoản điều chỉnh Số lượng (2)

Trị giá hóa đơn 10.740 Đơn giá hóa đơn 537 - USD PCE

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế (S) 228.182.040 VND Trị giá tính thuế (M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế 11.409.102 - VND - PCE

Thuế suất A 0% - M Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế VND Nước xuất xứ CN - CHINA - B01

Số tiền miễn giảm VND Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Thuế GTGT Mã áp dụng thuế suất VB901

Trị giá tính thuế 228.182.040 VND Số lượng tính thuế

Thuế suất 10% Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế 22.818.204 VND

Số tiền miễn giảm VND

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế VND Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế VND

Số tiền miễn giảm VND

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế VND Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế VND

Số tiền miễn giảm VND

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế VND Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế VND

Số tiền miễn giảm VND

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế VND Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế VND

Số tiền miễn giảm VND

2 hữu ích 0 bình luận 25k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Thuế Xuất Nhập Khẩu Ứng dụng pháp luật thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading