Gửi phiếu lương qua email - Send payslip via email


0
0
Trương Hết
9 tháng trước

Chức năng:

- Import file excel là tổng hợp lương của nhân viên trong cty
- Tách mỗi nhân viên thành một file pdf chứa thông tin mỗi nhân viên
- Tạo password cho phiếu lương để đảm bảo an toàn thông tin lương của nhân viên
- Gửi file phiếu lương (*.pdf) cho mỗi nhân viên kèm theo password để mở phiếu lương
- Nội dung và title cho email mà bạn muốn gửi cho nhân viên.

 

 Demo:

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung