Hạch toán CCDC bị mất


0
0
Phuong Pham
17 ngày trước

 Em làm bài tập gặp NV này không biết làm mong được mọi người giải đáp ạ.

CCDC đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất bị mất, nguyên nhân được xác định là do công nhân A, công nhân A phải bồi thường 50 triệu đồng. Biết rằng, giá trị của số CCDC này đã được phân bổ hết vào CPSX của doanh nghiệp tháng 12/N-1. 

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung