0

 Em làm bài tập gặp NV này không biết làm mong được mọi người giải đáp ạ.

CCDC đang sử dụng ở phân xưởng sản xuất bị mất, nguyên nhân được xác định là do công nhân A, công nhân A phải bồi thường 50 triệu đồng. Biết rằng, giá trị của số CCDC này đã được phân bổ hết vào CPSX của doanh nghiệp tháng 12/N-1. 

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.