Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Công ty em năm 2014 có mua phần mềm augges trị giá 25.000.000 đ.

Năm 2013 công ty em bảo trì phần mềm augges trị giá 3 000.000.

Nếu hạch toán bảo trì phần mềm này thì cho vào đâu?  

7 hữu ích 0 bình luận 20k xem chia sẻ
2

Tùy thuộc vào bộ phần sử dụng phần mềm mà bạn đưa vào chi phí của bộ phần đó hoặc có thể đưa vào TK 242 nếu như phân bổ từ 1 kỳ kế toán trở lên.

Ví dụ phần mềm đó sử dụng cho bộ phận QLDN thì bạn hạch toán

Nợ TK 642   

Có TK 111

Phần mềm đó sử dụng cho bộ phần bán hàng thì bạn hạch toán

Nợ TK 641   

Có TK 111.    

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí chi phí bảo trì phần mềm , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading