Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Công ty mình khi nhập hàng về có chi phí giao nhận ,

Mình dùng PM làm như sau :

Cách 1 :Mình viết phiếu chi định khoản chi phí đó vào 641 và cuối kỳ kết chuyển vào 911

Nhưng số tiền của chi phí đó quá lớn nên cty quyết định đưa chi phí đó vào 1561 luôn

Mình chuyển sang làm theo cách 2

Cách 2: Phân bổ chi phí giao nhận (1562) vào từng mặt hàng (1561).

Do chi phí giao hàng đó có hóa đơn VAT mình cần đưa vào để khấu trừ thuế nên mình đã làm phiếu chi cho nó

Nợ 1562 , 1331 /Có :1111

Cuối kỳ trong bảng cân đối phát sinh TK 1562 dư nợ càng lúc càng nhiều (Do không có hướng kết chuyển nó).

Mình làm thêm 1 bút toán kết chuyển 1562 sang 6417 rồi sau đó đưa vào 911 -> 421.

Cho mình hỏi : Làm theo cách 2 như vậy có đúng không ?

(Vì khi phân bổ vào 1561 lúc làm phiếu xuất kho mình định khoản Nợ : 632 / Có : 1561 . Sau đó 632->911->421 nghĩa là chi phí đó được đưa vào 421 hai lần ).

Còn nếu không làm thế thì mình không biết phải báo cáo thuế như thế nào , trình bày bảng cân đối phát sinh ra làm sao?  

3 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ
2

Thứ nhất, chi phí giao nhận hàng mua về không đưa vào chi phí bán hàng --> cách 1 sai

Thứ hai, theo cách 2 thì sau khi bán được hàng thì bạn phải phân bổ chi phí đó cho hàng đã bán và được ghi thẳng vô 632 chứ không phải vào 641

Tiếp nữa là sao khi mua về đã phân bổ?

Chi phí mua hàng chỉ phân bổ vào 632 khi nào bán được hàng và thực hiện vào cuối kỳ kế toán khi xác định kết quả kinh doanh thôi.  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí hạch toán chi phí giao nhận , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading