Hạch toán khi cơ quan BHXH chi BHXH cho công ty ?


10
2
Nguyễn Ngọc Minh
4 năm trước

Các anh chị ơi cho em hỏi, khi Cơ quan BHXH chi BHXH cho công ty thi hạch toán ntn ạ? Thanks!!!!!!!!!!!!  

Hữu ích 10 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Nguyễn Ðức Long
4 năm trước

+ Nếu đơn vị đã chi trước cho NLĐ:

Nợ 1388

Có 111,112

Khi được BHXH cấp:

Nợ 111,112

Có 1388

+ Nếu đơn vị chưa chi thì khi nhận được trợ cấp của BHXH:

Nợ 111,112

Có 3388

Khi chi cho NLĐ:

Nợ 3388

Có 111,112  

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung