Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng.

Tôi mới nhận được hóa đơn thí nghiệm vật liệu cụ thể cho một công trình thì hạch toán như thế nào?

Cảm ơn sự giúp đỡ.

2 hữu ích 0 bình luận 7.7k xem chia sẻ
3

Bạn có thể tham khảo cách hạch toán sau:

Nợ TK 154

Nợ TK 133     

Có TK 111.112.331

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí hóa đơn thí nghiệm vật liệu công trình , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading