Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Công ty tôi mua 1 thiết bị sản xuất phải qua quá trình lắp đặt, giá mua chưa thuế 360.000.000, thuế GTGT :10%.

Chi phí vận chuyển ,bốc dỡ thanh toán bằng tiền mặt: 5.500.000, thuế suất của dịch vụ vận chuyển bốc dỡ 10%.

Chi phí lắp đặt phải thanh toán cho bên nhận thầu: 4.950.000, thuế GTGT của dịch vụ lắp đặt :10%.

Công việc lắp đặt hoàn thành và thiết bị đã được đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đã thanh toán cho bên lắp đặt bằng TGNH.
Nghiệp vụ này hạch toán như thế nào ?

5 hữu ích 0 bình luận 29k xem chia sẻ
1

Bạn có thể tham khảo định khoản sau :

a, Khi mua TSCĐ :

Nợ TK 211: 360.000.000

Nợ TK 133: 36.000.000     

Có TK 331: 396.000.000

b, Chi phí vận chuyển :

Nợ TK 211: 5.500.000

Nợ TK 133: 550.000       

Có TK 111: 6.050.000

c. Tập hợp chi phí lắp đặt xây dựng :

Nợ TK 241: 4.950.000

Nợ TK 133: 495.000       

Có TK 112: 5.445.000

d.Khi hoàn thành đưa vào sử dụng:

Nợ TK 211: 4.950.000       

Có TK 241: 4.950.000

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài sản cố định mua thiết bị sản xuất lắp đặt , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading