Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Kiểm kê ngày 31/12 phát hiện thiếu một thiết bị chuyên dùng

- Nguyên giá: 350.000.000; đã khấu hao: 280.000.000;

Thời gian sử dụng 5 năm

Mất từ ngày 1/10/ cùng năm.

Bộ phận sử dụng bồi thường 20%. Phần còn lại tính vào chi phí bất thường.(Khấu hao theo PP đuờng thẳng).

Hạch toán nghiệp vụ này như thế nào?

5 hữu ích 0 bình luận 1.9k xem chia sẻ
4

*Bạn tham khảo định khoản sau:

Nợ TK 214: 262.499.998

Nợ TK 1388: 52.499.999

Nợ TK 811: 35.000.003

Có TK 211:350.000.000

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài sản cố định kiểm kê phát hiện mất tài sản , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading