Hạch toán nhận hàng khuyến mãi ?


4
6
Trần Huy Tâm
4 năm trước

Mọi người giúp mình với.

Công ty mình có Hóa đơn ghi hàng khuyến mãi không thu tiền mình hạch toán như thế nào ?

Hữu ích 4 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn Kiều Khanh
4 năm trước

Nhận hàng khuyến mãi ko thu tiền bạn ghi nhận theo giá trên hóa đơn(nếu có) hoặc thị giá:

Nợ 156

Có 711

- Theo TT30 thì hàng xuất QCKMKTT ko ghi thuế do đó ko có thuế suất.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung