Hạch toán phần nguyên giá TSCĐ không được trích khấu hao ?


6
4
Nguyễn Thu Sinh
4 năm trước

Công ty tôi 1 ô tô nguyên giá: 2,1tỷ (xe con phục vụ quản lý, công tác công ty), thuế GTGT được khấu trừ 210tr.

Theo thuế thì chỉ được trích khấu hao 1,6 tỷ, vậy số nguyên giá còn lại là 0,5 tỷ hạch toán như thế nào?

Hữu ích 6 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Nguyễn Ánh Minh
4 năm trước

  *Theo Luật kế toán không có quy định giới hạn nguyên giá xe ô tô của công ty, như vậy hạch toán kế toán như sau:

Nợ TK 211: 2,1 tỷ đồng

Nợ TK 133: 210 tr đồng   

Có TK 111, 112, 331: 2.310 tr đồng   

*Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về các chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

"e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch."   

Theo đó, phần trích khấu hao đối với giá trị vượt trên 1,6 tỷ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, còn nguyên giá của xe vẫn là 2,1 tỷ, không thay đổi.  

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung